Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Obhajoby dizertačných prác konané podľa § 63 Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


miesto obhajoby: FA STU Bratislava, seminárna miestnosť č.117 I. poschodie vľavo

meno dizertanta - študijný program, termín obhajoby - téma dizertačnej práce

Mgr. art. Martin Zaiček - architektúra,  21.02.2019 o 13.00 hod.
Architektonické a urbanistické koncepcie modernizmu a tradičné mesto                                                                 Neskorý modernizmus v prostredí slovenských kúpeľov