Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Platforma ´Načo sú nám pamiatky?´(NSNP), Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum Banská Štiavnica, pripravili medzinárodnú výstavu "Obnova hradov v stredoeurópskom priestore". Vernisáž sa uskutoční 30. marca 2015 o 15:00 vo foyer Fakulty architektúry STU v Bratislave. Sprievodnou aktivitou budú, od 16:00 hod., v miestnosti č. 117 na 1. poschodí, vybrané prednášky vystavujúcich autorov - prof. Ing. arch. akad. arch. Václava Girsu (Česká republika), Ing. arch. Petra Boudy a Ing. arch. Ivana Masára (Slovenská republika), po ktorých bude nasledovať odborná diskusia na danú problematiku. Výstava potrvá do 12. apríla 2015.

Prezentované hrady:
SK: Bratislavský hrad, Hrad Beckov, Topoľčiansky hrad, Spišský hrad, Ľubovniansky hrad, Hrad Lietava
CZ: Hrad Lipnice
HU: Ostrihomský hrad, Csókakó hrad

NSNP - prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. (garant), doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD., Ing. arch. Silvia Petrášová, PhD., Ing. arch. Zuzana Ondrejková

- Herečka Emília Vášáryová odpovedá na otázku: "Načo sú nám pamiatky?"
- Úloha architekta pri obnove pamiatok - záznam panelovej diskusie

Obnova hradov - vystava