Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Bratislava tento týždeň žila súčasnou drámou. V hlavnom meste vďaka festivalu od 11. do 16. októbra vystúpilo 10 divadelných súborov z celého Slovenska, aby zabojovali o festivalové ceny. O festivalové ceny bojovalo 10 divadelných inscenácií. Dramaturgická rada festivalu v zložení Elena Knopová (riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV a teatrologička), Zuzana Poliščák Šnircová (divadelná kritička) a Marek Godovič (teatrológ a dramaturg) vybrala zo 146 inscenácií počas dvoch výberových období desať súťažných.

Po viac ako dvoch rokoch sa opäť v bratislavských divadlách stretli prívrženci súčasnej slovenskej a svetovej drámy, aby svojou účasťou na podujatiach zistili, čo nové vzniklo v slovenských divadlách a aké progresívne prúdy prinášajú naši divadelníci. Na jednej strane sa počas 17. ročníka festivalu stretli konkrétne spomienky na 15. ročník (2019), ktorý sa konal v predpandemických časoch, na druhej strane bežné rozhovory spájala téma podpory kultúry s ohľadom na prichádzajúcu tretiu vlnu. „Žijeme teraz život na pomedzí – denne sa nachádzame v situáciách, kde sa bijú konkrétne spomienky s veľmi rozmazanou budúcnosťou. Aj preto nás tohtoročným festivalom sprevádzal leitmotív života na pomedzí. Časť vizuálu bola konkrétna, časť rozmazaná,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ festivalu Dušan Poliščák.


Víťazné inscenácie 17. ročníka festivalu Nová dráma/New Drama
Počas festivalu sa odovzdávalo päť ocenení pre inscenácie a ďalšie ceny pre víťazov súťaže DRÁMA 2020.

CENA ŠTUDENTSKEJ POROTY
Elfriede Jelinek – Franz Schubert: Winterreise / Zimná cesta
(réžia a koncept: Peter Mazalán)

Vyberali: členovia študentskej kritickej platformy, ktorú viedol divadelný kritik Milo Juráni.


foto: R. Dranga

GRAND PRIX NOVÁ DRÁMA/NEW DRAMA
Lukáš Brutovský: D1 (pracovný názov)
(réžia: Lukáš Brutovský)
Slovenské komorné divadlo Martin
Vyberali: porota festivalu v zložení Zuzana Psotková (predsedníčka poroty, kultúrna manažérka a performerka), Andrej Kurejčik (patrón festivalu, bieloruský dramatik a scenárista) a Barbora Jombíková (dramaturgička).

ZVLÁŠTNA CENA POROTY
Zvláštna cena poroty za invenčné inscenačné spracovanie textu, vytvorenie podmanivej atmosféry organicky komunikujúcej s divákmi.
Michał Walczak: Pieskovisko
(réžia: Braňo Mazúch)
Divadlo Alexandra Duchnoviča

ZVLÁŠTNA CENA POROTY
Za: autorské, tematicky rozvrstvené a divácky podnetné spracovanie historických osudov žien.
Michal Ditte – Iveta Ditte Jurčová: Swing Heil!
(réžia: Iveta Ditte Jurčová)
Divadlo Pôtoň, Horácké divadlo Jihlava

CENA BRATISLAVSKÉHO DIVÁKA
Lukáš Brutovský: D1 (pracovný názov)
(réžia: Lukáš Brutovský)
Slovenské komorné divadlo Martin
Vyberali: diváci prostredníctvom hlasovania po skončení jednotlivých predstavení.