Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Od októbra 2013 sa začínajú aktivity 3-ročného medzinárodného vzdelávacieho projektu OIKONET, cieľom ktorého je vytvorenie medzinárodnej platformy pre štúdium súčasnej obytnej architektúry z globálnej a interdisciplinárnej perspektívy. Spolu 34 inštitúcií z 29 krajín Európy a sveta sa zúčastňujú na aktivitách projektu. Kontakt na FA STU Bratislava: Ing.arch.Viera Joklová, PhD. 

Plagát