Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

On-line prístup k e-bookom vydavateľstva BIRKHÄUSER, ktorý je špecializovaný vydavateľ pre architektúru, urbanizmus, krajinnú architektúru, dizajn a umenie.

Knižnica FA zabezpečila skúšobný prístup k plným textom kolekcie e-bookov vydavateľstva BIRKHÄUSER, ktoré patrí do skupiny vydavateľstiev spol. De Gruyter, ako sú vydavateľstvá Detail, Ambra Verlag, Böhlau Verlag, De Gruyter OPEN (predtým VERSITA – Open Access Journals)  a i. 

Skúšobný prístup je nastavený od 12.4. do 6.5. 2016 na IP adresy fakultných PC priamo na:  http://www.degruyter.com/dg/page/444 

Vyhľadávanie:

  1. výber tematických oblasti (Architecture and Design, Art,...) cez SUBJECTS,
  2. po výbere konkrétneho titulu prostredníctvom READ CONTENT sa dostanete k plným textom e-booku, t.j. nielen k  úvodu a obsahu, ale k celým kapitolám,
  3. pri e-bookoch ostatných vydavateľstiev sa dostanete zväčša len k úvodu, obsahu a k ukážke z knihy (Look inside).

Privítame Vaše návrhy na zakúpenie e-bookov pre potreby pedagogického procesu a pre študijné účely. 

V prípade ďalších otázok obráťte sa prosím na pracovníčky knižnice: kovacoval@fa.stuba.sk, horvathova@fa.stuba.sk.