Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Staň sa architektom alebo dizajnérom!
Študuj na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave, podaj si ELEKTRONICKÚ PRIHLÁŠKU najneskôr do 30. novembra 2021.      


Pre všetkých záujemcov sme si spoločne s našimi študentmi pripravili VIRTUÁLNY FAD OPEN 2021, ktorý priniesol živé vstupy  z KREATÍVNEHO CENTRA FAD STU. 

Stačí sa len pripojiť prostredníctvom YOUTUBE VYSIELANIA a my Ti predstavíme študijné programy, zaujímavé projekty ktorým sa venujeme a všetky potrebné informácie k prijímaciemu konaniu. Predstavia sa Ti študenti a aj pedagógovia, aby si mal jasný prehľad o tom, akým spôsobom sa u nás študuje a kým môžeš po absolvovaní Fakulty architektúry a dizajnu STU byť.

PROGRAM FAD OPEN

O štúdiu na FAD STU

 • Samuel Skyva predstaví program Architektúra a urbanizmus
 • Natália Mináriková predstaví program Dizajn

 
Štúdium: Architektúra a urbanizmus                

 • Ing. arch. Jozef Bátor, PhD. spoločne so študentkou Sárou Máriou Seidlovou predstavia ateliérovú tvorbu a výučbu, témy akým sa venujeme a ako vyzerajú konzultácie
 • informácie dostaneš z oboch strán: aj z pedagogického hľadiska a z pohľadu študenta
 • úspešné projekty a život v našich architektonických ateliéroch

Štúdium: Dizajn

 • Mgr. art. Michala Lipková, ArtD. a študent Ondrej Dóci predstavia projekty, ktorým sa naši dizajnéri venujú, výučbu v ateliéroch a ako vyzerajú konzultácie
 • informácie dostaneš z oboch strán: aj z pedagogického hľadiska a z pohľadu študenta
 • úspešné projekty a život v našich dizajnérskych ateliéroch


Projekty na FAD STU pre všetkých študentov, ktorých môžeš byť súčasťou

 • Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD., Ing. arch. MArch. Roman Hajtmanek, PhD.
  a
  Ing. arch. Mgr. art. Peter Mazalán, PhD., predstavia virtuálnu realitu v architektúre a dizajne, interiérový dizajn, umelecké a scénografické projekty


Ako sa pripraviť na PRIJÍMAČKY

 • prodekanka doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. společne s prodekanom Ing. Michalom Brašeňom, ArtD. predstavia priebeh prijímacieho konania a zodpovedia na Vaše otázky


__________________________________________________________


Na našej fakulte si môžeš vybrať z dvoch študijných programov: ARCHITEKTÚRA A URBANIZMUS  alebo DIZAJN.  Študovať budeš u nás 4 roky a získaš titul "bakalár", s ktorým už budeš oprávnený pracovať v architektonických a dizajnérskych štúdiách. Počas týchto rokov Ťa naučíme všetky teoretické a praktické poznatky z oblasti architektúry, dizajnu, umenia a vedy, ktoré v budúcnosti určite využiješ. Snažíme sa prepájať štúdium s praxou, preto budeš mať jedinečnú možnosť spolupracovať na projektoch, ktoré budú aj realizované.

Následne môžeš u nás pokračovať v ďalšom štúdiu "inžinier" alebo "magister". To trvá 2 roky a hrdo ti odovzdáme titul INŽINIER ARCHITEKTÚRY (študijný program Architektúra) alebo MAGISTER UMENIA (študijný program Dizajn).


Kompletný harmonogram prijímacích konaní a informácie o podaní prihlášky nájdeš TU.  

Budeme sa tešiť, ak sa rozhodneš byť jedným z nás!