Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V stredu 16. júna 2021 od 17:30 hod. pozývame všetkých študentov na ONLINE podujatie „Po škole s dekanom“, ktoré bude posledné v akademickom roku 2020/21. Témam, ktorým sa bude dekan prof. Pavel Gregor spoločne s vedením venovať sa týkajú všetkých študentov fakulty. Najdôležitejšou a najčastejšie skloňovanou témou bude akreditácia a aktualizácia študijných plánov FAD STU. Okrem toho sa dozviete viac podrobností o vertikálnych ateliéroch a dianí na fakulte. Pripojiť sa môžete prostredníctvom TOHTO ODKAZU. Tešíme sa na stretnutie!

Termín:
16. júna 2021 (streda)
17:30 hod.

Témy:
- akreditácia štúdia
- aktualizácia študijných plánov
- vertikálne ateliéry a dianie na FAD

Diskutovať budú:
prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. / dekan FAD STU
doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD. / prodekanka pre vzdelávanie
Ing. Michal Brašeň, ArtD. / prodekan pre strategické projekty, PR a sociálnu oblasť
Ing. arch. Ján Legény, PhD. / prodekan pre vedu a výskum
Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD. / prodekan pre medzinárodné vzťahy a rozvoj