Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Akademický senát FAD STU oznamuje členom študentskej časti Akademickej obce FAD STU, že dňom 10.06.2021 vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu FAD STU.


Harmonogram volieb:

• 10.06.2021 vypísanie volieb

• 17.06.2021 termín odovzdania návrhov na kandidátov od 8:00 do 20:00 hod.
na mailovú adresu michal.czafik@stuba.sk

• 19.06.2021 uverejnenie kandidátnej listiny na webovej stránke FAD STU

• 25.06.2021 voľby do AS FAD STU od 09:00 do 24:00 hod. online formou

                                    

Ing.arch. Michal Czafík, PhD.
predseda volebnej komisie FA STU