Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Voľby delegáta do Študentskej rady vysokých škôl na funkčné obdobie 2021 – 2024 sa prebehli s nasledovným harmonogramom:
- 29.09.2021 vypísanie volieb
- 05.10.2021 termín odovzdania návrhov na kandidátov od 8:00 do 16:00 hod. na mailovú adresu michal.czafik@stuba.sk
- 8.10.2021 uverejnenie kandidátnej listiny na webovej stránke FAD STU
-18.10.2021 voľby do ŠRVŠ od 09:00 do 14:00 hod. online formou prostredníctvom systému tajného hlasovania Akademického informačného systému STU.

KANDIDÁTNA LISTINA PRE VOĽBY DO ŠRVŠ:
(v abecednom poradí a s potvrdením o prijatí kandidatúry):
- Kalina Adam, 3. ročník

VÝSLEDKY VOLIEB DO ŠTUDENTSKEJ RADY VYSOKÝCH ŠKÔL:
Počet oprávnených voličov: 951
Hlasujúcich voličov: 54
Počet neplatných hlasov: 4

Novozvolený delegát a počet získaných hlasov:
6. Kalina Adam, 50 hlasov

Zvolenému delegátovi želáme v jeho práci veľa úspechov!

Volebná komisia:
Ing. arch. Michal Czafík, PhD., (predseda)
Mgr. art. Martin Mjartan
Ing. arch. Parik Baxa

V Bratislave, 19. 10. 2021


___________________________________________


Akademický senát Fakulty architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (ďalej len AS FAD) zverejňuje kandidačnú listinu pre voľby do Študentskej raddy vysokých škôl. Voľby do ŠRVŠ boli vypísané na www.fa.stuba.sk dňa 29.09.2021, s termínom pre odovzdanie (zasielanie) návrhov na kandidátov do študentskej časti AS FAD do 5.10.2021 (do 16:00 hod.) na určenú a zverejnenú adresu: michal.czafik@stuba.sk. Následne boli navrhovaní kandidáti oslovení a požiadaní o vyjadrenie ich súhlasu alebo nesúhlasu s kandidatúrou prostredníctvom uvedeného mailu.

KANDIDÁTNA LISTINA DO ŠTUDENTSKEJ RADY VYSOKÝCH ŠKÔL
(v abecednom poradí a s potvrdením o prijatí kandidatúry):
- Kalina Adam, 3. ročník

Volebná komisia:
Ing. arch. Michal Czafík, PhD., (predseda)
Mgr. art. Martin Mjartan
Ing. arch. Parik Baxa

V Bratislave, 8.10.2021

Ing. arch. Michal Czafík, PhD.
predseda volebnej komisie FAD STU


___________________________________

Akademický senát FAD STU oznamuje členom študentskej časti Akademickej obce FAD STU, že dňom 29.09.2021 vyhlasuje voľby do Študentskej rady vysokých škôl na obdobie 2021-2024 - jedného delegáta.

Harmonogram volieb:

29.09.2021 vypísanie volieb
05.10.2021 termín odovzdania návrhov na kandidátov od 8:00 do 16:00 hod. na mailovú adresu michal.czafik@stuba.sk, v predmete správy uviesť: Návrh na kandidáta do ŠRVŠ
08.10.2021 uverejnenie kandidátnej listiny na webovej stránke FAD STU
15.10.2021 voľby do AS FAD STU od 09:00 do 24:00 hod. online formou
19.10.2021 Zverejnenie výsledkov volieb do Študentskej rady vysokých škôl na obdobie 2021-2024 na webovej stránke FAD STU

Zloženie volebnej komisie:
Ing. arch. Michal Czafík, PhD.
Ing. arch. Patrik Baxa,
Mgr. art. Martin Mjartan

V Bratislave dňa 29.09.2021

Ing. arch. Michal Czafík, PhD.
predseda volebnej komisie FAD STU