Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V stredu 28. mája o 15,30 hod. sa na Fakulte architektúry STU v Bratislave (miestnosť č. 119) bude konať prednáška Pavla Hniličku.
Prednáška je spojená so záverom malého ateliéru urbanistického navrhovania 3.ročníka študentov FA, ktorého témou je tento semester suburbanizácia - lokality Čierna voda a Bernolákovo.

Vstup voľný, všetci srdečne vítaní.

Anotácia:
Krajina okolí dnešních měst se postupně a nekompromisně zalévá jakousi řídkou polévkou předměstské zástavby, která vykazuje velmi nízké hustoty osídlení. Monotónní polévka zaplavuje stále větší plochy předměstí, až se
samotná centra měst pomalu vytrácejí. Přibývá nudných šedých ploch bez života, které nejsou ani městem, ani volnou krajinou, natož vesnicí.Rozpoznat hranice, kde současná města končí a kde začínají je dnes pomalu
nemožné. Jak změna hustoty osídlení ovlivňuje vývoj města? Co lze ještě považovat za město? Jaká je spojitost mezi hustotou osídlení a kvalitou bydlení? Jaká je přiměřená hustota osídlení? To jsou otázky, na které je
dnes, v době rozkladu měst, naprosto nezbytné hledat odpovědi.

Facebook event