Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
ples stu

Ak chcete ísť na ples, vyplňte návratku......

 

Program 4.  reprezentačného plesu  STU a ALUMNI Klubu STU

 15. 1. 2010, 19 hod., Incheba, EXPO Aréna

 

18,30 hod.      Príchod účastníkov plesu

19,00 hod.       Slávnostné otvorenie plesu 

Príhovor rektora a predsedu Alumni klubu  prof. Ing.V. Báleša, DrSc.      

19,30 hod.       Rektor - otvorenie plesu,

19,45 hod.      Predtancovanie - vystúpenie TK  Spektrum

20,00 hod.      Hrá veľký  Big band - Zajačkovci

20, 30 hod.      Večerný raut   

21, 30 hod.      Spoločenský program plesu - hrá veľký Big band - Zajačkovci

21, 45 hod.      Ivan Ožvát - operetné melódie

22, 15 hod.      Ľudový tanec  /hrá, spieva  a tancuje VUS Technik/

22, 30 hod.      Mladí majstri sveta v rock and rolle

      Plesová zábava     Do tanca hrá veľký Big band - Zajačkovci

24,00 hod.       Tombola

Vstupenka s číslom je lístok do tomboly  .

00,30 hod.       Polnočný raut

Po tombole  - plesová zábava  - hrá veľký Big band - Zajačkovci

02,00 hod.       Diskotéka

04,00 - 06,00  Záver plesu  

Príjemnú a veselú zábavu do bieleho rána Vám želajú usporiadatelia.