Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Milí kolegovia,

začiatok nového akademického roka sa nám blíži,  radi by sme zverejnili podrobné informácie ohľadom harmonogramu a priebehu nového semestra. Žiaľ, situácia sa nám opäť zo dňa na deň mení a nie je možné presne stanoviť, ako sa bude uberať.

 

Na základe doterajších informácií predpokladáme , že:

- Začiatok výučbovej časti semestra je 21. 9. 2020 podľa platného rozvrhu zverejnenom na stránke fakulty.

- Účasť pedagógov a vedeckých pracovníkov v pracovnom proscese,
resp. na fakulte, je nutný najneskôr od 16. 9. 2020.

- Predstavovanie ateliérových tém a prihlasovanie sa študentov do jednotlivých ateliérov bude prebiehať podľa plánovaného harmonogramu, ktorý ste obdržali koncom minulého LS.
/príp. viď zápis z Kolégia dekana zo dňa 23.6.2020/.

- Vzhľadom na epidémiu Covid 19, predpokladáme, že dôjde k úprave prezenčnej forme výučby.  Na začiatku semestra  prednášky a celoročníkové cvičenia  budú prebiehať online formou tak, ako tomu bolo v minulom letnom semestri a študentom sa okrem toho sa na classroom budú zdieľať nahraté prednášky. Preto by sme Vás radi poprosili, aby ste si prednášky už začali vopred pripravovať a situácia Vás nezaskočila a garanti predmetov pripravili classroom na jednotlivé triedy a zaslali študentom link, kam sa majú prihlásiť.V súčasnosti dostávame návrhy a informácie z rektorátu, ale nevieme ešte posúdiť akou formou bude prebiehať ostatná časť výučby. Je potrebné sa pripraviť aj na možnosť dištančného spôsobu.

- Pravdepodobne, akonáhle sa dostaneme do oranžovej časti semafóru /1 podozrivý/ mali by sme prestúpiť na celkovú online výučbu aspoň na nutné obdobie súvisiace so získaním výsledkov testov či s dĺžkou karantény.

- Čo sa týka študentov zo zahraničia z tzv. červených krajín, tak podľa nariadenia z STU musia priniesť slovenský negatívny test na Covid, alebo musia ísť do karantény  /ÚZ Gabčíkovo/a tam po pár dňoch získať negatívny test na Covid. Taktiež sa môže stať, že niektorý študent ochorie, alebo bude nútený ostať v karanténe, tak Vás potom poprosíme, tieto situácie brať do úvahy a snažiť sa im vyjsť v ústrety. Máme len inštrukcie, že musíme brať ohľad na ich situáciu, ale súčasne nevieme ešte ako postupovať v prípade väčšieho množstva absencie študenta, ako je predpísané v študijnom poriadku STU, ale podľa všetkého to budeme riešiť individuálne a budeme Vás o tom včas informovať.

- Vstup na fakultu je možný len z prednej časti budovy

- Radi by sme Vás uistili, že robíme všetky opatrenia preto, aby sme eliminovali možnosť šírenia  nákazy, sú zakúpené dezinfekčné pomôcky, pre pracovníkov, ktorí prichádzajú do stáleho kontaktu so študentmi alebo zamestnancami, zakúpili sme ochranné štíty a pod. Naďalej platí povinnosť nosenia rúšok v interiéri s povinným prekrytím nosa aj úst, dezinfekcia rúk a nutnosť dodržiavať odstupy. Pedagógovia majú dovolené namiesto rúšok nosiť ochranné štíty. Tieto súčasti sa budú kontrolovať.

- Je povinnosť zachovávať rozostupy medzi pedagógom a študentom 2m.

- V prípade väčšieho počtu študentov v miestnosti musí byť zabezpečená dvojnásobná kapacita miestnosti.

- Všetci zamestnanci sú povinní pred návratom do práce z dovolenky, resp. služ. cesty a pod. vždy vypísať Vyhlásenie zamestnanca pred nástupom do práce. Formulár je uložený na gsuite, na spoločnom zdieľanom disku zamestnanci/formuláre. Po vyplnení ho, prosím, odovzdajte na sekretariáte ústavu. Odkaz na formulár

- Študenti pri nástupe do školy budú vypĺňať rektorátom predpísané online tlačivá.

- Vzhľadom na situáciu rušíme alebo prekladáme dátum spoločne organizovaných akcií, konferencií atď na neskôr. O presných dátumoch vás budeme informovať.

- Radi by sme Vás poprosili o elimináciu spoločného osobného kontaktu so študentmi mimo pedagogického procesu, uprednostnenie komunikácie cez net alebo telefón. Ak je možné, poprosíme obmedziť aj pohyb študentov na ústavoch.


Pevne veríme, že prijaté opatrenia nám pomôžu eliminovať dopad Covidu 19 a budeme sa môcť čoskoro vrátiť ku klasickej forme výučby a spoločného stretávania sa na pôde fakulty.

 

Vedenie FAD STU