Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry a dizajnu STU prijme do pracovného pomeru pracovníka/-čku na pozíciu: 

referent/-ka študijného oddelenia  

Rámcová náplň práce:

 • administratívna práca súvisiaca s vedením študijnej agendy a iných úkonov slovenských a zahraničných študentov, študujúcich na FAD STU;
 • samostatná príprava a spracovanie podkladov pre vydanie rozhodnutí o pridelení  štipendií a príprava iných podkladov podľa pokynov prodekana pre vzdelávanie;
 • podiel na organizačnom zabezpečení priebehu prijímacieho konania na štúdium,  štátnych záverečných skúšok a obhajob záverečných prác študijných programov 1. a 2. stupňa štúdia
 • spolupráca s Rektorátom STU a príprava podkladov za FAD podľa pokynov Útvaru pre vzdelávanie a starostlivosti o študentov STU;
 • spravovanie elektronickej registratúry pracoviska;
 • činnosti spojené s prideľovaním ubytovania študentom. organizácia podujatí súvisiacich s akademickým prostredím (akademické obrady, Dni otvorených dverí, informačné podujatia, prieskumy, kurzy...) 

Kvalifikačné predpoklady:

 • minim. úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou

Iné požiadavky:

 • výborná znalosť slovenského jazyka slovom a písmom
 • aktívna znalosť anglického jazyka na úrovni B1, slovom a písmom 
 • nutná znalosť MS Office
 • výhodou je prax na študijnom oddelení resp. pracovné skúsenosti z akademického prostredia a znalosť práce s AIS a s platformami Google

Výška úväzku:  100 %

Ponúkaný plat:   900,- € / mes. / 100 % úväzok    (z toho základný tarifný plat  od 690,- € / mes. / 100 % úväzok)

Predpokladaný nástup:  december 2021

Podmienky podania žiadosti:  štruktúrovaný   životopis   pošlite   najneskôr  do 29.11.2021   mailom na adresu: andrea.fabriciova@stuba.sk