Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývame vás  na webináre WoS a InCites ESI, ESCI a B&A v decembri 2017.

  • Web of Science Core Collection (WoS) – medzinárodná citačná databáza vedeckých článkov, konferenčných príspevkov a vedeckých monografií.
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) – Objavte nové a rozvíjajúce sa vedecké témy pomocou nového citačného indexu ESCI. Získajte širší prehľad o svojich vedeckých výsledkoch a ich vplyve.
  • Essential Science Indicators (InCites ESI) – Naučte sa ako objaviť rozvíjajúci sa a významný výskum pomocou indikátorov ESI.
  • InCites Benchmark & Analysis – Overte si vplyv vášho výskumu, úroveň spolupráce a identifikujte kľúčových hráčov pomocou metrík dostupných nad rámec impakt faktoru. Súčasťou webinára je analýza vedeckej organizácie – silné a slabé stránky.

 

K účasti na webinári sa vyžaduje prihlásenie. Viac informácií nájdete v pozvánke.

 

Termíny webinárov:

Dátum

Čas

Produkt

Registrácia

5.12.2017

10:00

Novinky vo Web of Science

Registrácia na webinár

6.12.2017

14:00

Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Registrácia na webinár

7.12.2017

10:00

Prekonajte limity vyhľadávania pomocou kľúčových slov. Objavte významné publikácie pre váš odbor pomocou citačnej siete.

Registrácia na webinár

12.12.2017

10:00

Essential Science Indicators (InCites ESI)

Registrácia na webinár

13.12.2017

14:00

InCites B&A

Registrácia na webinár

14.12.2017

10:00

WOS Citation Connection

Registrácia na webinár

Uvedené webináre budú  prebiehať v českom jazyku. Dĺžka každého webinára je 60 minút.

Pre viac informácií k uvedeným webinárom kontaktujte Josefa Jílka (Clarivate Analytics) na adrese josef.jilek@tr.com.

 

Na pripojenie je potrebné PC s internetovým pripojením a funkčné audio zariadenie (slúchadlá/ reproduktory). Na spustenie webinára nie je nutné inštalovať nový program, iba povoliť aplikáciu v internetovom prehliadači. Detailný návod na pripojenie nájdete tu.

 

Informácie o databáze WoS nájdete na http://www.fa.stuba.sk/kniznica/platforma-wos-a-databaza-scopus

Prístup k databáze Web of Science a  k ostatným licencovaným databázam STU pre doktorandov a pracovníkov STU je možný na základe overenia IP adries počítačov alebo pomocou vzdialeného prístupu.

Knižnica FA