Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývame vás  na webináre / online seminare v decembri 2016 / januári 2017:

Web of Science Core Collection (WoS)€“ medzinárodná citačná databáza vedeckých článkov, konferenčných príspevkov a vedeckých monografií so záznamami od roku 1900 do súčasnosti,

Journal Citation Reports  (JCR) analytický nástroj pre hodnotenie časopisov,

Essential Science Indicators (ESI) analytický nástroj, ktorý slúži k určeniu najvplyvnejších autorov, publikácií, inštitúcií a krajín publikujúcich vedecké výsledky na základe citovanosti.

Podrobné informácie k webinárom nájdete tu. 

Termíny webinárov: 

Produkt

Dátum

Čas

Registrácia

Web of Science CC

6.12.2016

10:00-11:30

Registrácia na webinár

Essential Science Indicators

8.12.2016

10:00-11:30

Registrácia na webinár

Web of Science CC

13.12.2016

14:00-15:30

Registrácia na webinár

Journal Citation Reports

14.12.2016

10:00-11:30

Registrácia na webinár

Journal Citation Reports

14.12.2016

14:00-15:30

Registrácia na webinár

Essential Science Indicators

15.12.2016

14:00-15:30

Registrácia na webinár

Web of Science CC

10.1.2017

14:00-15:30

Registrácia na webinár

JHCD 1 - Journal Citation Reports

11.1.2017

14:00-15:30

Registrácia na webinár

JHCD 2 - Essential Science Indicators 

12.1.2017

14:00-15:30

Registrácia na webinár

 

Prednášajúci:  Josef Jílek josef.jilek@tr.com  (Clarivate Analytics)

Uvedené webináre budú  prebiehať v českom jazyku.

Prístup k databáze Web of Science a  k ostatným licencovaným databázam STU pre doktorandov a pracovníkov STU je možný na základe overenia IP adries počítačov alebo pomocou vzdialeného prístupu.