Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývame vás  na webináre WoS a InCites ESI v januári 2018.

  • Web of Science Core Collection (WoS) – medzinárodná citačná databáza vedeckých článkov, konferenčných príspevkov a vedeckých monografií.
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) – databáza vedeckých časopisov vo WOS, ktoré nedostávajú impakt faktor, ale ich citovanosť je zarátavaná do JCR, teda prispievajú k impakt faktoru ďalších časopisov.

K účasti na webinári sa vyžaduje prihlásenie. Viac informácií nájdete v pozvánke.

 

Termíny webinárov:

Dátum

Čas

Produkt

 Registrácia

23.1.2018

10:00

Novinky vo Web of Science – objavte nové publikácie Open Access

Registrácia na webinár

24.1.2018

10:00

Objavte nové a rozvíjajúce sa vedecké témy pomocou Emerging Sources Citation Index (ESCI)

Registrácia na webinár

25.1.2018

10:00

WOS Citation Connection – Získajte úplný obraz o Vašom odbore a naučte sa ako vyhľadávať informácie nad rámec odborných časopisov

Registrácia na webinár

 

Uvedené webináre budú  prebiehať v českom jazyku. Dĺžka každého webinára je 45 minút.

Pre viac informácií k uvedeným webinárom kontaktujte Josefa Jílka (Clarivate Analytics) na adrese josef.jilek@tr.com.

 

Na pripojenie je potrebné PC s internetovým pripojením a funkčné audio zariadenie (slúchadlá/ reproduktory). Na spustenie webinára nie je nutné inštalovať nový program, iba povoliť aplikáciu v internetovom prehliadači. Detailný návod na pripojenie nájdete tu.

 

Informácie o databáze WoS nájdete na http://www.fa.stuba.sk/kniznica/platforma-wos-a-databaza-scopus

Prístup k databáze Web of Science a  k ostatným licencovaným databázam STU pre doktorandov a pracovníkov STU je možný na základe overenia IP adries počítačov alebo pomocou vzdialeného prístupu.

Knižnica FA