Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vernisáž súťažných projektov 19. ročníka medzinárodnej študentskej architektonickej súťaže, ktorej vypisovateľom je spoločnosť Xella ( Ytong ) sa uskutoční dňa 14. marca o 14.30 v Justiho sieni Primaciálneho paláca - Magistrát mesta Bratislava. Témou súťaže bola revitalizácia Michalskej priekopy a návrh Domu umenia SM(ART HOUSE v historickom centre Bratislavy.Na vernisáži budú v prítomnosti poroty a médií zverejnené čerstvé výsledky súťaže. Výstava bude prístupná každý deň od 14. marca do 21. marca 2014 v čase od 10 do 18 hodiny. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD., odborný garant súťaže

Plagát tu!