Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Termín odovzdania predkladaných projektov ideovej súťaže SNG na výber výstavného projektu a následnú realizáciu expozície na 15. medzinárodné bienále architektúry v Benátkach 2016 bol predĺžený zo 4. decembra 2015 do 4. januára 2016.

Projekty je možné odovzdať digitálne vo formáte .pdf a .ppt na adrese monika.palcova@sng.sk alebo na CD v podateľni SNG na adrese Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava
Podateľňa je otvorená v pracovné dni v čase 10.00-€“12.00 a 13.00-15.00; zatvorená je počas sviatkov v dňoch 24.-€“26. decembra 2015 a 1. januára 2016. 

Všetky potrebné informácie a podklady (prihlášku, technické a ekonomické podmienky, pôdorysy, rezy) nájdete na webe SNG: 
http://www.sng.sk/sk/uvod/navsteva-sng/aktuality/sutaz-bienale-architektury-v-benatkach-2016