Prejsť na obsah
Aktuality a podujatia na fakulte

Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku „Od Feiglera po Karfíka. Prierez priemyselnou architektúrou Bratislavy od konca 19. storočia do 1. polovice 20. storočia“ architektky Niny Bartošovej z Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry STU v Bratislave, ktorá sa bude konať v stredu 29. marca o 16.00 h na Fakulte architektúry STU v Bratislave (Námestie slobody 19, v miestnosti č. 117).

Prednáška prebehne v rámci výskumného projektu „Priemyselná architektúra v Bratislave: jej stavebné špecifiká, architekti a stavitelia“ (č. 16-341-03279).  Realizáciu výskumu podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Na záver prednášky prebehne krátke predstavenie publikácie Niny Bartošovej a Kataríny Haberlandovej (ÚSTARCH SAV): INDUSTRIÁL OČAMI ODBORNÍKOV/ PAMÄTNÍKOV. Teória a metodológia ochrany priemyselného dedičstva v kontexte Bratislavy. INDUSTRIAL HERITAGE IN THE EYES OF EXPERTISE/EXPERIENCE. Theory & methodology of industrial heritage conservation in the context of Bratislava (STU, 2016).

Publikácia vznikla vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR, v rámci projektu „Industriál očami odborníkov/pamätníkov“ (MK-937/2016/1.3) iniciovaného na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry STU v Bratislave v spolupráci s Oddelením architektúry Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave, podpore agentúry VEGA („Priemyselné dedičstvo – teória a metodológia ochrany aplikovaná vo výskume územia Bratislavy”, c. 2/0095/14 a „Urbanistické koncepcie modernizmu a tradičné mesto: analýza konfliktov a koexistencií”, č. 2/0036/14) a podpore Fakulty architektúry STU v Bratislave. Výkresy objektov boli vytvorené v rámci výskumného projektu „Priemyselná architektúra v Bratislave: jej stavebné špecifiká, architekti a stavitelia“ (c. 16-341-03279). Tento projekt bol podporený́ z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Publikácia reprezentuje výlučne názor autorov a fond nezodpovedá za obsah publikácie.

 
grafický dizajn: Kristína Bartošová