Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dovoľujeme si Vás pozvať na prednášku „Od Feiglera po Karfíka. Prierez priemyselnou architektúrou Bratislavy od konca 19. storočia do 1. polovice 20. storočia“ architektky Niny Bartošovej z Ústavu dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry STU v Bratislave, ktorá sa bude konať v stredu 29. marca o 16.00 h na Fakulte architektúry STU v Bratislave (Námestie slobody 19, v miestnosti č. 117).

Prednáška prebehne v rámci výskumného projektu „Priemyselná architektúra v Bratislave: jej stavebné špecifiká, architekti a stavitelia“ (č. 16-341-03279).  Realizáciu výskumu podporil z verejných zdrojov formou štipendia Fond na podporu umenia.

Na záver prednášky prebehne krátke predstavenie publikácie Niny Bartošovej a Kataríny Haberlandovej (ÚSTARCH SAV): INDUSTRIÁL OČAMI ODBORNÍKOV/ PAMÄTNÍKOV. Teória a metodológia ochrany priemyselného dedičstva v kontexte Bratislavy. INDUSTRIAL HERITAGE IN THE EYES OF EXPERTISE/EXPERIENCE. Theory & methodology of industrial heritage conservation in the context of Bratislava (STU, 2016).

Publikácia vznikla vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry SR, v rámci projektu „Industriál očami odborníkov/pamätníkov“ (MK-937/2016/1.3) iniciovaného na Ústave dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok Fakulty architektúry STU v Bratislave v spolupráci s Oddelením architektúry Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v Bratislave, podpore agentúry VEGA („Priemyselné dedičstvo – teória a metodológia ochrany aplikovaná vo výskume územia Bratislavy”, c. 2/0095/14 a „Urbanistické koncepcie modernizmu a tradičné mesto: analýza konfliktov a koexistencií”, č. 2/0036/14) a podpore Fakulty architektúry STU v Bratislave. Výkresy objektov boli vytvorené v rámci výskumného projektu „Priemyselná architektúra v Bratislave: jej stavebné špecifiká, architekti a stavitelia“ (c. 16-341-03279). Tento projekt bol podporený́ z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Publikácia reprezentuje výlučne názor autorov a fond nezodpovedá za obsah publikácie.

 
grafický dizajn: Kristína Bartošová