Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave v spolupráci s Ing. arch. Tomášom Jurdákom ponúka všetkým študentom prednášky počas letného semestra 2020/21 na tému Real Estate Development, ktoré sú zamerané na segment komerčných a rezidenčných nehnuteľností. Prednášky predstavia základy celého sektora Real Estate. Cieľom je spoznať jednotlivé sektory nehnuteľností, všetkých ktorí sa podieľajú na investovaní, povolovaní, výstavbe a správe nehnuteľností ale aj samotného procesu od vzniku investičnej príležitosti, cez jej doručenie a jej údržbu. Dozviete sa viac o problematike makroekonómie, valuácie nehnuteľností a základy daňovo – právneho prostredia, v ktorom proces prebieha. Zároveň sa skúsime porovnať kľúčové trhy v Európe s rozvíjajúcimi sa trhmi v strednej Európe. Dôležitou súčasťou je porovnanie role architekta a developera v procese doručenia konkrétneho produktu a ich kooperácia.Prednášky budú doplnené slovenskými a anglickými hosťmi.

Prednášky budú realizované ONLINE prostredníctvom TOHTO LINKU každý štvrtok od 18:00 - 19:00 hod.
Prvá, úvodná prednáška začína už 18. februára 2021!


Ing. arch. Tomáš Jurdák
Absolvoval štúdium na  FA STU v roku 2001. Počas nasledujúcich rokov pracoval v niekoľkých architektonických štúdiách vo Veľkej Británii a na Slovensku. Od roku 2004 sa venoval podnikaniu v hospitality sektore and v roku 2006 sa stal development manažérom rekreačno-ubytovacieho projektu slovenskej investičnej skupiny. Od roku 2008 v pozícii Development Director-a pracoval na medzinárodnom developerskom projekte v Rusku. V roku 2010 vyštudoval MBA na EADA Business School v Barcelone. Od roku 2012 sa sústredil na akvizície developerských projektov v Turecku a Veľkej Británii pre najväčšieho komerčného developera v Európe. Od roku 2016 zastával pozíciu CEO developerskej skupiny vo Veľkej Británii a od roku 2018 v pozícii partnera pre Real Estate spolupracuje s investičným holdingom zo Slovenska.Okruhy prednášok:

1. Čo je Real Estate?
- čo je real estate, ako sa ohodnotí nehnuteľnosť, rôzne prístupy k hodnote a vytvoreniu hodnoty cez real estate, potenciál rozvoja, development vs stojaci asset, rôznorodosť sektorov nehnuteľností

2. Trh nehnuteľností
- čo je trh nehnuteľností a kto sú jeho hlavní aktéri, čo sú hlavné impulzy trhu s nehnuteľnosťami, kľúčové trhy v Európe, ponuka a dopyt po nehnuteľnostiach a realitný cyklus

3. Real Estate Development
- identifikácia investičných príležitostí, akvizícia nehnuteľnosti, proces doručenia a účastníci procesu

4. Cenové charakteristiky nehnuteľností
- základy cenotvorby a valuácia nehnuteľností, financovanie projektov a hypotéky, investície do nehnuteľností

5. Architektonická súťaž
- lokalitný program, zadanie súťaže, kritériá výberu a cieľ súťaže, proces prípravy a finále

6. Produktové trendy v developmente nehnuteľností
- certifikácia trvalej udržateľnosti, Well certifikácia, inteligentné budovy, cycle-score, wire-score, agile working, co-working, co-living / microliving

7. Real Esate Agent z Veľkej Británie - hosť
- pre demonštráciu role veľkých agentúr, ich oblastí expertízy, ich ponuka služieb a spôsob akým vyhodnocujú trh a predikujú cykle

8. Medzinárodný architekt - hosť
- perspektíva na spoluprácu s developermi, silné a slabé stránky developerov a ich schopnosť pozitívne/negatívne ovplyvniť produkt, architektova znalosť trhu a jeho vedenie celého dizajn tímu

9. Prípadová štúdia architektonickej súťaže (2020) - hosť
- analýza celého procesu medzinárodnej súťaže, zásahy jednotlivých aktérov a výber víťaza

10. Prípadová štúdia
- dnešná ponuka developerských príležitostí v Londýne a Berlíne
- prehľad potenciálnych investičných príležitostí a spôsob výberu, postavenie štúdie a biznis plánu,

11. Prípadová štúdia – územný plán Bratislava
- prečo sa Bratislava nerozvíja, prečo zmena územného plánu trvá 12 a viac rokov