Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Akademický senát pozýva členov Akademickej obce dňa 19. 05. 2010 do Auly Emila Belluša na FA STU, kde sa o 15.30 hodine koná predstavenie volebného programu kandidáta na dekana doc. Ing. arch. Ľubice Vitkovej, PhD.