Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Ing. arch. Matej Kurajda
 : Prezentácia architektonickej idey
 : doc. Ing. arch. M. Žitňanský, PhD.

Žijeme v dobe ktorá je absolútne definovaná digitálnym prostredím.
V súčasnom diskurze o postdigitálnej architektúre sa dostávame iba do roviny
technického chápania tejto doby, avšak súčasne prebieha aj jej “artové” umelecké
vnímanie ktoré vychádza z konceptu vnímania postdigitallityv súčasnom umení. Týmto sa
dostávame k tovrbe ktorá je prezentovaná na mnohých online médiách. Jej forma
vychádza často z koláže tvorenej v digitálnom prostredí s analógovým výstupom. Je
otázne do akej pozície sa dostávame a aké možnosti máme pri prezentovaní svojej práce
ako architekti v postdigitálnej dobe postdigitálnej architektúry.

TEÓRIA
Postdigitalita je chápaná ako kritická reflexia „digitálnej“ estetickej nepodstatnosti,
ktorá opisuje chaotický a paradoxný stav spoločnosti, umenia a medií po digitálnej techno-
logickej revolúcií. „Post-digitálne“ nerozoznáva žiaden rozdiel medzi„starým“ a
„novým“ médiom, ani ideologický manifest jedného alebo druhého. Spája „staré“
a „nové“, často uplatňuje networkové kultúrne experimentovanie prostredníct-
vom analogových techológií, ktoré skúma a opätovne využíva.
(POSTDIGITAL RESEARCH, Christian Ulrik Andersen, Geoff Cox, Georgios
Papadopoulos, APRJA )
Digitálne prostredie neovplivňuje len vnímanie a grafickú interpretáciu architektúry
ale aj jej prezentovanie alebo súčasnú teóriu a diskurz o jej stave, pôsobení a smerovaní.
Z dokonalého ovládania pravej analógovej kresby a prezentovania diel pomocov hmotných
portfólií sme sa dostali k online, digitálnej forme vystavovania architektonickej práce, diela
a teórie. Pomocou zdielania našej práce sa dostávame k bodu kolektívneho učenia a
inšpirovania sa. Stránky ako KOOZARCH prispievajú k prezentovaniu neobvyklého
myslenia študentov v architektúre. Webové stránky ako DIVISARE, AFASIAARCHIZINE a
pod. zdieľajú a vytváraju databázu súčasnej architektúry a tým posúvajú idey bližšie k
tvorcom i fanúšikom architektúry. Platformy ako ATLASOFPLACES alebo MAG D A
prinášajú teoretické poznatky a úvahy alebo rozhovory o architektúre.
V tomto výskume je mojím zámerom analyzovať stránky, alebo platformy ktoré sa venujú
postdigitálnym úvahám o architektúry a jej prezentácie z umeleckého vnímania tejto doby.
Sú pre mňa základom platformy, ktorá by mala vzniknúť za účelom zpopularizovania a
podpory tejto témy medzi študentami a dať im možnosť pracovať aj s témamy ktoré sa
dostávajú mimo klasické chápenia architektonického povolania a jeho práce.