Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú pandémiou a nejasnú budúcnosť opatrení pre vysoké školy je dôležité poznať reakcie vysokých škôl z pohľadu študentov. Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo zverejnila prieskum Dopad COVID-19 na študentov. V prípade sledovania konkrétnych fakúlt sa najlepšími číslami vyznačila Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave.

V prieskume sa respondenti vyjadrili k spokojnosti dištančnej formy štúdia, dobrej informovanosti a komunikácie pri rôznych komponentoch ich štúdia v poslednom semestri.