Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Harmonogram prihlasovania na VA - ZS 2021/22

Zverejnenie tém na webe VA

do 13.9.2021

Prezentácia tém VA na FAD STU/online

13.09.2021 od 9:00

1.kolo prihlasovania- výlučne cez jednotlivé predmety v AIS

14.9.2021 od 8,00-12,00h

1.kolo prihlasovania - výsledky

14.9.2021 od 12,00-15,00h

2.kolo prihlasovania- výlučne cez jednotlivé predmety v AIS

14.9.2021 od 16,00h-15.9.2021 do 23:59h

2.kolo prihlasovania -  výsledky

16.9.2021 od 10,00-12,00h

Zaradenie neprihlásených študentov

16.9.2021 od 13,00h-priebežne do 20.9.2021

Záznam z prezentácie tém VA - ARCHITEKTÚRA / URBANIZMUS

Architektúra a urbanizmus

 

 

zahájenie

9:00

Ateliér Kusý /Paňák

10:50

Ateliér Vojteková /Rolenčíková

9:05

Ateliér Paulíny /Hrašková /Vošková

10:58

Ateliér Alexy /Bogár

9:13

Ateliér Pifko /Macháčová /Krajcsovics

11:06

Ateliér Andráš /Nahálka /Oravcová

9:21

Ateliér Polakovič /Bátor

11:14

Ateliér Bacová /Vráblová /Puškár /Czafík

9:30

Ateliér Schleicher

11:22

Ateliér Daniel /Hronský

9:38

Ateliér Sopirová /Bašová

11:30

Ateliér Fejo /Hanáček

9:46

Ateliér Šíp /Varga

11:38

Ateliér Jančok /Janák

9:54

Ateliér Uhrík

11:46

Ateliér Kočlík /Salcer

10:02

Ateliér Vitková /Špaček

11:54

Ateliér Končeková /Tóthová

10:10

Ateliér Vodrážka

12:02

Ateliér Kosnáč /Majcher

10:18

Ateliér Závodný

12:10

Ateliér Kováč /Joklová

10:26

Ateliér Žitňanský /Šimkovič

12:18

Ateliér Kráľová 

10:34

Ateliér - BIG design studio

12:26

 
Záznam z prezentácie tém VA - DIZAJNDizajn
Otvorenie 13:00
Ateliér Baláž 13:05
Ateliér Humaj 13:13
Ateliér Kočlík /Salcer 13:21
Ateliér Kotradyová 13:30
Ateliér Kralík 13:38
Ateliér Lipková 13:46
Ateliér Olah / Lipková 13:54
Ateliér Paliatka 14:02
Ateliér Uhrík 14:10


Tohoročné prihlasovanie na VA bude prebiehať podľa priloženého harmonogramu. Prezentácia jednotlivých VA bude bude prebiehať dňa 13. septembra 2021 od 9:00 hod. prostredníctvom TOHTO LINKU na platforme MS Teams. Každý študent musí byť prihlásený zo prihlásenie zo @stuba.sk adresy.

Každý VA má pridelených 7 min na prezentáciu, postupnosť predstavovania vyplýva z poradia na webe FAD STU. (Výnimku tvorí ateliér, ktorý v uvedenom dátume nahlásil služobnú cestu a vopred sa ospravedlnil. )

Prezentácia formou plagátu vystaveného vo foyer FAD sa tento rok neuskutoční.