Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Pre lepšiu orientáciu uchádzačov uvádzame ako príklad typy možných zadaní úloh prijímacej skúšky 2007/2008 na študijný program Architektúra a urbanizmus, ktoré primerane platia aj pre úlohy študijných programov Krajinná architektúra a krajinné plánovanie a čiastočne Dizajn výrobkov. Obsahujú vybrané časti textu zadania a prípadne aj možné riešenia, ako zadanie úlohy pochopili niektorí uchádzači v predchádzajúcom období.