Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry STU v Bratislave, Ústav dizajnu

v spolupráci s PC ARCH poriada

 

pre záujemcov o štúdium architektúry a dizajnu

prípravný kurz kreslenia

    

2., 3.,4. január 2009, trojdňový kurz

denne od 9.00 - 15.00 hod.

Cena 3 856,- SK/128 EUR 

  

Kurz prebieha na FA STU v Bratislave, Nám. Slobody 19,

2. posch., kresliareň, č. dv. 224.

 

Program:

Kompozícia, perspektíva, proporcie, tónovaná kresba

Zátišie, busta

Prineste si materiál a pomôcky:

Rysovacia doska, formát A3, výkresy A3, ceruzka, tuha H, F, HB, B, 2B, páska

 

Na kurze je potrebné predložiť doklad o zaplatení

Platba poštovou poukážkou

Slovenská technická univerzita

Fakulta architektúry

Nám. Slobody 19

812 45 Bratislava

číslo účtu 7000081930

kód banky 8180

variabilný symbol 292008

  

Informácie, prihláška: Mgr. Art. Eva Ploczeková 0903 45 34 45, ploczek@fa.stuba.sk