Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Databáza sprístupňuje plné texty časopiseckých článkov z oblasti architektúry, urbanizmu, krajinnej architektúry, dizajnu a umenia, ako napr. časopisy:

Architectural Science Review; International Journal of Architectural Heritage: Conservation, Analysis, and Restoration; Journal of Architecture and Urbanism; Journal of Landscape Architecture a dalšie, ktoré sú indexované v SCOPUS, WoS alebo Current Contents.

Skúšobný prístup ku kolekcii časopisov vydavateľstva Taylor & Francis je nastavený od 1. 3. do 31. 3. 2016

na IP adresy fakulty  priamo na www.tandfonline.com  aj na www.infozdroje.sk , kde je okrem iného odkaz na pomôcky a propagačné materiály. Prístup je aktivovaný aj cez discovery službu http://stuba.summon.serialssolutions.com/


Dostupné sú:

  • Science & Technology Library
  • Business, Management & Economics Collection
  • Journal of Architecture and Urbanism. 

Viac info:
http://www.aib.sk/produkty/758-taylor-francis-online-journal-title-by-title/
http://www.tandfonline.com/toc/ttpa20/current 


Základný návod na vyhľadávanie: