Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Smútiaca rodina
Spolok architektov Slovenska

s hlbokým zármutkom oznamujú, že 26. mája 2016
vo veku sedemdesiatšesť rokov navždy odišiel

slachta 

prof. Ing. arch. Štefan  Šlachta, PhD.

spoluzakladateľ Spolku architektov Slovenska a jeho prvý prezident (1990-1994),
vysokoškolský pedagóg a laureát Ceny Emila Belluša za celoživotné dielo v oblasti architektúry.

Česť jeho pamiatke.

Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční 2. 6. 2016 o 11:45 h v bratislavskom Krematóriu.