Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc., je vysokoškolský profesor v študijnom odbore architektúra a urbanizmus. Narodil sa 9. 3.1950 v Levoči. Odbor architektúra a stavba miest vyštudoval na SvF SVŠT Bratislava, kde potom získal titul CSc. (1982), bol menovaný za docenta v roku 1987 a za profesora v roku 2002. Počas svojej kariéry prednášal na európskych školách architektúry a niektorých amerických univerzitách. Zaslúžil sa o uznanie platnosti diplomov študijného odboru architektúra a urbanizmus v členských štátoch EÚ. Je nositeľom Medaily Emila Belluša za prínos vo vzdelávaní architektov. V roku 1999 získal hlavnú cenu v súťaži Stavba roka. Bol a je členom vedeckých a umeleckých rád, desiatok pracovných komisií, súťažných porôt a rôznych odborných grémií. Je spoluautorom prvej knihy o využití solárnej energie v Československu a spoluautorom Rukoväti udržateľnej architektúry. U profesora Keppla je mimoriadne cenné to, že popri náročnej práci v akademických funkciách neprestal byť pedagógom. Vychoval viac ako 130 diplomantov, viedol 7 doktorandov. V marci tohto roku pán profesor oslávil významné životné jubileum 70 rokov a bol mu udelený čestný titul profesor emeritus.


Za najväčší úspech považujem to, že sa podarilo zaviesť do štandardnej výučby stratégiu udržateľnosti a ohľaduplného správania k prírode a prostrediu. Študenti majú o tento smer záujem, a preto to vlastne aj vyučujeme.“ 
                                                                                                                                                                         J. KepplV mene celej Fakulty architektúry a dizajnu STU sa pripájame s gratuláciami a poďakovaním za dlhoročné pôsobenie spojené s úspechmi, ktoré mali pozitívny dopad na fakultu, výučbu a vedeckú činnosť. Ďakujeme!