Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

ŽIADOSŤ O GRANT - POPORA MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV

  NÁZOV PROJEKTU AKRONYM ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ SUMA
  Fakulta architektúry      
1 Dynamit-Nobel v Bratislave DNB Ing. arch. Nina Bartošová 1 000,00
2 Historická krajina jej premeny a súčasný charakter (žiadateľka v čase podanie žiadosti zamestnaná na STU len na 50% úväzok) HK CHAR Ing. Miriam Heinrichová, PhD. 800,00
3 Od návrhu po 3D tlač zložitých architektonických kompozícií - Parametrické navrhovanie (skriptovanie) versus Rapid Prototyping (3D tlač) ONP3TZAK Ing. arch. Michal Valúšek 1 000,00
4 Flowers for Slovakia FLV FOR SVK Mgr. art. Michala Lipková 1 000,00
5 Katalogizácia a pasportizácia ohrozených kostolov kresťanských cirkví v oblasti Banskobystrického kraja s presahmi do okolitých regiónov KPOKKCOBKPOR Ing. arch. Róbert Erdélyi 990,00
6 Praktické overenie premenlivosti konštrukčného prvku na báze materiálu, tektoniky a stability vytvorením parLAB-u parLAB Ing. arch. Soňa Tóthová 1 000,00
7 Polyfunkčnosť obytných štruktúr vonkajšieho mesta (Porovnávacia štúdia Bratislava-Štokholm) POSVM Ing.arch. Oľga Melcerová, PhD. 1 000,00
  Spolu     6 790,00