Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás upozornit, že konečný termín k podání přihlášky k účasti v projektu  Converging  Territories byl posunut na 15. dubna 2010.

Přihlášky a ostatní dokumenty zasílejte na e-mailovou adresu: secretariat@efap-fepa.eu a v kopii na cimbal@ccea.cz a vasourkova@ccea.cz. Projekt je organizován European Forum for Architectural Policies,   Centre  for  Central European  Architecture  (Prague),   Architects  of  Ireland  (Dublin)  a   Point  Ephémere (Paris) s  podporou  Berlage  Institute  (Rotterdam)  a  časopisu  A10.

Projekt má formou dialogu mezi vybranými architekty a městy  přispět  k  hledání inovativních řešení problémů  současných  měst.   Projekt  proběhne  současně v Paříži, Dublinu a Praze. Spoluorganizátoři z těchto  měst  artikulují konkrétní problémy, které budou v rámci projektu řešeny. Kromě  konkrétních  dopadů  pro zúčastněná města přispěje projekt k navazování kontaktů a k  výměně  zkušeností. Na výzvu je nutné odpovědět do 15. dubna  2010,   délka  projektu  je  6 měsíců. Vybrané týmy získají grant v hodnotě 9000€. Výsledné práce budou publikované v odborných časopisech, na webových stránkách, formou putovní výstavy a také na Bienále  v  Benátkách. Projekt se uskuteční v dubnu až září  2010. Jedná  se  o  pilotní  projekt  programu  EU, mobilita architektů, organizovaný EFAP.

Veškeré informace o projektu naleznete na  webových  stránkách  www.efap-fepa.eu a www.ccea.cz.

Václav Cimbál
Centre for Central European Architecture
U Půjčovny 4, Praha 1, 110 00
tel.: +420 222 222 521