Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vzdelávanie v oblasti architektúry môže začať už odmalička. Je dôležité podporovať deti k výtvarnému umeniu, pomáhať im cibriť vkus a zušľachťovať estetické cítenie. Čím skôr začneme, tým lepšie výsledky v dospelosti budeme vidieť. Aj preto sú nám blízke aktivity občianskeho združenia EUROARCH,o.z, ktoré  tento projekt  realizuje už od roku 2013. Členkou odbornej poroty je od začiatku fungovania projektu doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD., vedúca Ústavu architektúry obytných budov.
Tohoročná téma pre výtvarnú súťaž  pre žiakov 5. a 6. ročníka základných škôl, prímy a sekundy osemročných gymnázií bola Peší most cez rieku. Odborná porota zasadala na Fakulte architektúry dňa 23.novembra 2020. Z viac ako 300 výtvarných prác udelila viacero ocenení, preto aby podporila v deťoch vzťah k architektúre už v útlom veku. 1.miesto vo výtvarnej súťaži porota udelila Filipovi Gočovi z 8-ročného gymnázia v Ružomberku.


1. miesto, Filip Goč


 

Zloženie odbornej poroty:

Andrea Bacová, šéfredaktorka ARCH a členka predsedníctva OZ EUROARCH

Silvio Kičina, projektový manažér JTRE, zástupva hl. partnera projektu Deti a architektúra 2020

Lucia Lalka, EDUVISION, autorka kreatívneho a metodického spracovania e-kurzu "MOSTY" k projektu deti a architektúra 2020

Darina Lalíková, predseda OZ EUROARCH, autorka scenára k e-kurzu "MOSTY" k projektu deti a architektúra 2020