Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Neprehliadnuteľné, no krehko pôsobiace dielo Afloat vzniklo ako súčasť medzinárodného projektu EMIA – Empatia v umení, za ktorým vďaka Grantovej podpore EHP stojí Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Projekt zahŕňa 6 základných aktivít, vrátane kategórie “efemérna architektúra”, ktorej cieľom bolo vytvorenie putovného umeleckého diela. Vo výslednom diele Afloat autori pracujú s pojmom “empatia” a jeho zhmotnením. Vznikla tak monumentálna vzdušná inštalácia, ktorá prezentuje ľudskú molekulu. Molekuly, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ľudskom tele, odkazujú na fakt, že každý jedinec je si rovný a naša identita nie je voľbou ale prirodzeným stavom. Autori zámerne pracovali s ľahkými materiálmi, ktoré pôsobia krehko a zraniteľne, a okrem empatie interpretujú pojmy rovnocennosti, rovnoprávnosti a ľudskej dôvery.

Tešíme sa na všetkých návštevníkov na podujatí Biela Noc, ktorá sa koná:
- 17. 9. - 3. 10. v Bratislave
- 8. 10 - 24. 10. 2021 v Košiciach


Projekt EMPATIA V UMENÍ môžete sledovať aj na vlastnej webovej stránke.


foto: Jaroslav Novák


foto: Jaroslav Novákfoto: L. Lužina, Banská Štiavnica - Starý zámok, SBM


foto: L. Lužina, Banská Štiavnica - Starý zámok, SBMfoto: L. Lužina, Banská Štiavnica - Starý zámok, SBM


Dielo AFLOAT reflektuje na tému empatia, ktorá neustále rezonuje v spoločnosti. Skutočná empatia však vyžaduje, aby sme vykročili mimo svoje vlastné emócie a dívali sa na veci z pohľadu druhého človeka. Objekt predstavuje monumentálnu vzduchovú inštaláciu, ktorá prezentuje ľudskú molekulu. Tie sa prirodzene vyskytujú v ľudskom tele, čo zodpovedá faktu, že každý jedinec je si rovný a naša identita nie je voľba ale je prirodzeným stavom. Autori pracovali zámerne s ľahkými materiálmi, ktoré pôsobia krehko a zraniteľne, interpretujú pojmy rovnocennosti, rovnoprávnosti a ľudskej dôvery.

Autori diela Bohuš Kubinský, Paulína Ebringerová a Monika Moravčíková pôsobia na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave. Spoločne vytvorili projekt putovnej efemérnej inštalácie. Doc. Mgr. Bohuš Kubinský predstavuje generáciu slovenských vizuálnych umelcov zameranú predovšetkým na sochárstvo vo veľkom aj malom meradle, menej na klasické žánre - objekty alebo site specific inštalácie; okrem toho sa venuje pedagogickej práci a dizajnu. Ako pedagóg skúma vzťah medzi umeleckým dielom a architektúrou, vzdeláva študentov v umení a podieľa sa na analýze vizuálneho umenia v kontexte súčasného stavebného prostredia.
Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD. pôsobí k v oblasti prezentácie umenia, dizajnu a architektúry v spojení s modernými technológiami. Venuje sa presahovým výtvarným inštaláciám, vizuálnemu umeniu a kurátorstvu. Vo svojej pedagogickej a vedeckej činnosti skúma vzťah technológií, prezentácie umenia s cieľom vzdelávania širokej verejnosti.
Paulína Ebringerová spoločne s Bohušom Kubinským vyučujú na FAD STU predmet Efemérne umenie. Ako pedagogická dvojica majú za sebou viaceré monumentálne inštalácie, ktorými vedú mladú generáciu architektov, dizajnérov a umelcov do života praxe. Jednou z nich je aj tretia spoluautorka diela Monika Moravčíková, ktorá je absolventkou Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne, prvého stupňa FAD STU a nositeľkou Ocenenia Emanuela Hrušku 2020/21 v kategórii - ODMENA.foto: L. Lužina, Banská Štiavnica - Starý zámok, SBM


Projekt Empatia v umení získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 139850 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt je spolufinancovaný v sume 24680 € z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je prehĺbiť sociálne kompetencie študentov prostredníctvom bližšieho poznania rôznych zraniteľných a znevýhodnených skupín, nepriaznivých sociálnych javov a aktívne zapájať študentov do umeleckých aktivít.