Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Projekt Living 2050 je druhým zo série projektov, ktoré podporujú interakciu dizajnu a biznisu. Už druhý rok pokračuje spolupráca Fakulty architektúry STU a Obchodnej fakulty
EU BA v rámci projektu
design vs. business thinking. OF EU BA aktívne hľadá partnerské subjekty z prostredia univerzít, ale rovnako aj z praxe na tvorbu interdisciplinárnej spolupráce. Projekt Living 2050 tento rok spojil Ústav architektúry obytných budov FA STU, Ústav dizajnu FA STU a Obchodnú fakultu EU BA do spolupráce s partnerom z praxe, developerskou firmou YIT Slovakia s.r.o.

Základným cieľom projektu Living 2050 bolo priniesť a identifikovať inovácie vo výstavbe a zariaďovaní rezidenčných objektov pre rok 2050. Nemenej dôležitým cieľom bola interdisciplinárna tímová spolupráca. Projektu sa zúčastnilo 70 študentov oboch fakúlt, ktorí boli rozdelení do niekoľkých tímov a pracovali pod vedením viacerých pedagógov (VA soft-smart (Bacová-Vráblová-Puškár-Czafík), Ústav dizajnu (Paliatka-Turlíková), OF EU BA (Nekolová-Filo). Interdisciplinarita bola pre študentov výzvou. Súčasťou spolupráce bola realizácia spoločných seminárov, kde si študenti navzájom zdieľali informácie a korigovali svoje návrhy (26. 9. 2019: študenti OF EU + VA soft smart na pôde FA STU; 30. 9. 2019 oficiálne zahájenie projektu na pôde YIT v rozostavanom komplexe ZWIRN, 21.11. 2019: študenti OF EU + Ústavu dizajnu + VA soft-smart na pôde Fakulty architektúry). Práve tímy, kde sa interdisciplinaritu podarilo udržať, boli v záverečnej evaluácii projektu hodnotené najlepšie zástupcami spoločnosti YIT Slovakia, vrátane riaditeľa rezidenčných projektov Ing. Petra Dovalu. 


Študentské tímy sa zaoberali problematikou modulárnej architektúry a tendenciám zmenšovania rezidenčných priestorov, využitiu zdieľanej ekonomiky a rozvoja služieb. Tímy identifikovali cieľové skupiny, ktoré podrobne rozpracovali a definovali ich najčastejšie problémy a potreby. Študenti sa tak zaoberali témou čoraz častejšej práce z domu (home-office), doručovaním tovarov a služieb, starostlivosťou o domáce zvieratá, modulárnym úložným priestorom, nevyhnutnou prítomnosťou zelene v bytoch a obytných budovách, ale taktiež aj stravovaním budúcnosti. Hĺbkové interview konfrontovali vzorku cieľovej skupiny s konceptami riešení v priebehu projektu. Študenti svoje výstupy prezentovali v januári 2020 na pôde YIT, kde okrem 2D prezentácie demonštrovali svoje úsilie aj prostredníctvom virtuálnej reality.


Prvá fáza projektu je ukončená. Všetci študenti dostali ponuku platenej pracovnej stáže v spoločnosti YIT Slovakia s.r.o. Spolupráca medzi zúčastnenými partnerskými subjektmi bude pokračovať ďalej, aktuálne je v štádiu prípravy a dolaďovania nasledujúcich krokov.