Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

28. júna sa uskutočnilo online úvodné stretnutie projektu Železničné dedičstvo pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu - Rail4V4 + V. Tento vyšehradský dlhodobý projekt strategického charakteru bude trvať 18 mesiacov a zapojí päť partnerov zo Srbska, Maďarska, Českej republiky, Slovenska a Poľska. Cieľom projektu je zdôrazniť turistický potenciál železnice, najmä prostredníctvom jej histórie a dedičstva, a pripomenúť úlohu, ktorú železnica zohrávala pri vytváraní stredoeurópskej kolektívnej identity. V súlade s cieľom Európskeho roka železníc a strategickými prioritami Vyšehradskej skupiny v roku 2021 je hlavným cieľom navrhovaného projektu zvýšenie povedomia o úlohe železníc pre udržateľný rozvoj cestovného ruchu v krajinách V4 prostredníctvom jedinečnej značky a prezentácie železničnej dopravy in situ a na digitálnej platforme.Na úvodnom stretnutí sa zúčastnilo všetkých päť partnerských organizácií: platforma pre kultúrne štúdie CULTstore, Nový Sad (SRB), Aviscon Consulting and Services Ltd., Budapešť (HU), Výskumné centrum priemyselného dedičstva FA ČVUT Praha (CZ), Fakulta architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (SK) a Nadácia na ochranu priemyselného dedičstva Sliezska Wroclaw (PL), ktorí naplánovali a pripravili podrobný rámec aktivít a dohodli sa na spoločných cieľoch a výsledkoch. Partneri diskutovali a rozprávali sa o rôznych častiach projektu vrátane výskumu, súťaže návrhov študentov, workshopov, šírenia výsledkov, hodnotenia aktivít. Aj keď bolo na diskusiu iba pár hodín a veľa tém, partneri sa vrátili s novými nápadmi, motiváciou a nádejou, že budú aj naďalej pokračovať v dobrej spolupráci.

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom Vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je rozvíjať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.