Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Protokol z priebehu navrhovania kandidátov na dekana FA STU, ktoré prebehlo 22.4.2010 nájdete
na tomto mieste