Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V uplynulom týždni bolo úspešne ukončené stretnutie REA 20 (Réseau des écoles d'architecture). Ciele stretnutia, o ktorých sme vás už informovali - konferencie, najmä medzinárodnej študentskej súťaže a workshopu, boli naplnené s veľmi sympatickým bonusom pre našu fakultu. 

Národné kolo súťaže “Vízie revitalizácie rurálnych miest. Modra, Lipová aleja” prebehlo 27. apríla 2016.  

Porota súťaže:
Ing. arch. Katarína Kristiánová, PhD.
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.
doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, PhD.
Ing. arch. Yakoub Meziani,PhD.
 

Do anonymnej súťaže bolo zaslaných 12 návrhov.  Porota do druhého kola súťaže vybrala 6 návrhov, z ktorých bolo päť prác ocenených nasledovne: 

 1. cena – Kristína Berecová, Monika Krčméryová, Michal Krcho
 2. cena – Mária Štrbíková, Ján Vaňura / 2. cena znížená – Dorota Volfová, Michaela Žáková 
 3. cena (ex aequo) - Veronika Turociová, Tereza Vitázková / Tatiana Václaviková, Marek Trebuľa 

Návrhy, ktoré získali prvú a druhú cenu postúpili do medzinárodného kola. 

Medzinárodné kolo prebiehalo na mieste vypísanej témy súťaže. Do anonymnej súťaže bolo odovzdaných 16 návrhov z 11 škôl architektúry z piatich krajín. Medzinárodné kolo prebehlo dvojkolovo, do druhého kola prešlo 8 návrhov. V medzinárodnej porote mala každá škola jeden hlas s podmienkou, že nemohla hlasovať za svoj návrh. Vzhľadom na rovnosť bodov boli udelené dve prvé a dve tretie miesta, druhé miesto nebolo udelené:

 1. cena (ex aequo)  
   Kristína Berecová, Monika Krčméryová, Michal Krcho / FA STU Bratislava
  Jacquemart Leslie, Escobar Hernan / ENSAP Lille 
 2. cena nebola udelená 
 3. cena (ex aequo)  
  Mária Štrbíková, Ján Vaňura / FA STU Bratislava
  Kaczorowska Maria, Kaźmierczak Justyna, Michnowska Maria/ PTL Lodz

Mária Štrbíková a Ján Vaňura získali zároveň Cenu študentov, ktorí dali najviac hlasov práve návrhu našich študentov.

V rámci workshopu „Variabilná architektonická mikroštruktúra pre mesto Modra“ bolo vytvorených 7 medzinárodných štvorčlenných skupín. Aj tu sa nám podarilo zabodovať.
Ocenené boli návrhy nasledovne:

 1. cena (ex aequo)  
  Aliyev Ahad, Dizerbo Alex, Kaczorowska Maria, Wiciak Ewelina
  Hirrien Vincent, Escobar Hernan, Likhachova Yevheniia, Lisiakiewicz Marta 
 2. cena nebola udelená
 3. cena    Baranowska Joanna,  Blok Magdalena, Kaźmierczak Justyna, Vaňura Ján
   

Víťazom národného a medzinárodného kola, rovnako aj workshopu srdečne blahoželáme!