Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Rektor STU udeľuje svojím listom z 30.10.2006 študentom rektorské voľno na štvrtok 2.11.2006 (na celý deň). Dekan FA STU udeľuje dekanské voľno študentom fakulty na piatok 3.11.2006.