Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Pozývame vás na slávnostný akt REPROMÓCIE spojený s odovzdávaním diplomov zaslúžilým architektom s 50 ročnou praxou. Udeľovať ich bude dekan fakulty prof. Ing.arch. Pavol Gregor, PhD. v Aule Emila Belluša na Fakulte architektúry STU v Bratislave.

Repromócia sa uskutoční dňa 24.
05. 2019 o 13:30hod.

Po udelení diplomu si zaspomíname na spoločnom posedení v neďalekom TATRACENTRE v EUROCAFÉ na Vysokej ulici.