Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 : Ing. arch. Viktor Kasala
 : Rozvojový ponteciál pochôdznych terás v Petržake
 : doc. Ing. arch. Ľ. Vitková, PhD.