Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

je už publikovaná ako pdf-súbor na webe, podrobnosti a odkaz na jej stiahnutie nájdete medzi aktualitami UEEA spolu s ďalšíni informáciami o architektúre ohľaduplnej k prostrediu...

Publikácia pre všetkých, krorých zaujíma problematika ekologického navrhovania, sme pripravili pre SKA, zverejnená je ako pdf-súbor na stránke www.honorar.sk, ktorú stránku (Honorár architekta) navštevujú v úvodných etapách navrhovania architekti a investori, aby sa dohodli na podmienkach spolupráce. Práve táto chvíľa - úplný začiatok prípravy  projektu - je tou najvhodnejšou na to, aby zvážili aj všetky ostatné stránky svojho budúceho návrhu. Tu sa rozhoduje o celom výsledku a práve aspekt energeticky úspornej, environmentálne ohľaduplnej a zároveň i esteticky a architektonicky kvalitnej architektúry stojí za to, aby mu architekti a investori venovali primeranú pozornosť. Prioritne je to v záujme budúceho používateľa objektu. Či už z hľadiska kvality obytného prostredia, z hľadiska úspor prevádzkových nákladov, alebo z hľadiska ochrany životného prostredia... Núti nás k tomu aj legislatíva a blížiaci sa horizont roki 2020 (smernice európskeho parlamentu a rady 2002/91/ES (EPBD I) a 2010/31/EU (EPBD II) o energetickej hospodárnosti budov).

"Udržateľné navrhovanie" nie je len o splnení predpísaných technických parametrov. Je to zložitý multidisciplinárny tvorivý proces, výsledkom ktorého by mala byť budova, v ktorej sa budú prednostne dobre cítiť ľudia (jej používatelia), a ktorá bude zároveň dobrá i po všetkých iných stránkach... Práve na takéto hľadiská sa zameriava Rukoväť udržateľnej architektúry, snáď vám pomôže získať základný prehľad o problematike udržateľného navrhovania... Rukoväť udržateľnej architektúry si  môzete  stiahnuť tu.