Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V piatok, dňa 17.04.2015, sa uskutoční prednáška rakúskeho architekta /slovenského pôvodu/ Stanislava Dukáta,
na tému Energetická budúcnosť.

S. Dukát participuje na návrhoch stavebných zákonov a smerníc v Rakúsku a aj v rámci EU. Počas prednášky v čase 10:00-11:30, v miestnosti č.119, prezradí svoje praktické skúsenosti ohľadom energetických opatrení použitých pri projektovaní už zrealizovaných stavieb a načrtne smerovanie európskej legislatívy v architektúre a staviteľstve až do roku 2025.

Pre všetkých študentov je vstup voľný.

plagát