Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Vzdelávacie a vedecko-výskumné centrum pre obnovu architektonického dedičstva - ARCHA, Vás pozýva na prvý ročník podujatia, ktoré je zamerané na popularizáciu a vzájomné priemety architektúry a súvisiacich umení (vizuálne umenie, scénografia, divadlo, hudba a literatúra)

V prostredí Banskej Štiavnice - lokality Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO sa 24. augusta 2016 o 18.00 uskutoční otvorenie výstavy a séria prednášok 7 významných predstaviteľov architektonickej tvorby a súvisiacich umení, reflektujúcich ich tvorbu v regionálnom, celoslovenskom a medzinárodnom kontexte.

Podujatie je súčasťou aktivít Fakulty architektúry STU v Bratislave, pri príležitosti 70. výročia výučby architektúry na Slovensku, 40. výročia Fakulty architektúry STU v Bratislave a 30. výročia Vzdelávacieho a vedecko-výskumného centra FA STU v Banskej Štiavnici.

bs