Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Rýchle zorientovanie sa v obsahu novej publikácie, ktorá pribudla v knižniciach, vydanej vďaka finančným prostriedkom z Fondu na podporu umenia. Ochutnávka z dobrých rád – ako na to, keď sa chcete živiť svojou tvorbou a kreativitou. S čím rátať, čoho sa vystríhať, ako uvažovať a čo využiť? Umenie a skvelé kreatívne aktivity môžu rovnako emotívne povznášať cieľové publikum, ako aj ekonomicky svojho tvorcu. Niekedy však nestačí samotný dobrý nápad, úmysel. Oplatí sa trocha analytiky, zvažovania, využitia praktických skúseností i teórie z manažmentu a marketingu. Nemrhajte energiou, ani zdrojmi. Diskutujme spolu, ako na to!

Vyberte si termín 13. alebo 20. apríla 2021 (rovnaký program v oboch termínoch).
Prihlásenie sa do CLASSROOMU je prostredníctvom LINKU

Podrobnejšie informácie:
doc. Ing. B. Jelenčík, ArtD., Dip. Mgmt.
branislav.jelencik@stuba.sk