Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Know-how centrum STU v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR Vás pozýva na Seminár o ochrane duševného vlastníctvana STU dňa 20. marca 20139.00 hod v miestnosti 06 v budove Fakulty architektúry STU.

Motto seminára :

Ako chrániť svoje nápady

Aké sú vaše práva a povinnosti vo vzťahu k ochrane duševného vlastníctva

Kde nájdete informačné zdroje o patentoch a úžitkových vzoroch

Dizajny a ochranná známky

Obsahove zameranie seminára:

ochrana duševného vlastníctva, priemyselné právo, patentový zákon, povinnosti a práva zamestnancov a študentov STU, publikovanie v časopisoch, v prácach (diplomových ai.) versus právna ochrana týchto informácií

Seminár je určený všetkým, ktorí majú záujem o informácie z oblasti ochrany priemyselných práv teda vedecko-pedagogickým pracovníkom, doktorandom a študentom.

Prednášateľka:

Ing. Lucia Bocková (Úrad priemyselného vlastníctva SR)

Koordinátor seminára:

Ing. Helena Ďurovčíková (Know-how centrum STU)

 

Seminár je bezplatný.