Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Oddelenie pre rozvoj Vás pozýva na informatívny seminár k štrukturálnym fondom EÚ  v rámci nového programového obdobia 2007 – 2013. Cieľom stretnutia je poskytnúť prehľad o možnostiach uchádzania sa o finančnú podporu Vašich aktivít v rámci dvoch operačných programov: ( OP Vzdelávanie - ESF, OP Výskum a Vývoj - ERDF ). Vzhľadom k tomu, že výška finančných prostriedkov pre bratislavský región je značne limitovaná, je dôležité pripraviť sa už na prvé relevantné výzvy.

 

Informatívny seminár sa uskutoční vo štvrtok 7.2.2008 od 10,30 do 12,00 v miestnosti č.117.

 

V prípade, že sa nemôžete seminára zúčastniť a máte záujem participovať na nových projektoch ESF a ERDF, kontaktujte projektového manažéra RNDr. Juraja Paučulu na adrese: fadp@stonline.sk, tel.: 045-6922187, 0910979692.