Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

ORA je znojemský ateliér troch mladých architektov: Barbora Hora (UMPRUM), Ján Hora (FUA TUL) a Ján Veisser (FUA TUL). Ich tvorba je charakteristická hľadaním a pozorovaním tradičných hodnôt a ich následným spracovaním od celku až k sofistikovanému regionálnemu detailu. Ich tvorbou sa zásluhovali v roku 2013 o Čestné uznanie Grand prix Obce architektov v kategorii rekonštrukcie, v súčasnosti sa podieľajú na výučbe na vysokej škole a spoluorganizujú rady prednášok, prezentácií a diskusií v rôznych mestách. V roku 2018 sa stali absolútnym víťazom a víťazom v kategórii súkromný interiér - rekonštrukcia v cene Interiér roku 2018 v Českej republike.
 
Viac o tovrbe ateliéru ORA nájdete v našom článku: TUPred hlavnou prednáškou sa uskutoční tradičný formát AKO SA TO a podtitulom "Ako sa to začína?". Témou chceme nastupujúcim prvákom priblížiť cestu architekta, proces tvorby a vôbec ako sa to celé začne práve na pôde Fakulty architektúry. Kedy príde rozhodnutie stať sa architektom? Ako pristupovať k vzdelávaniu sa a tvorbe? Čo architekt, to iný príbeh. Do diskusie prijali pozvanie architekti Lukáš Kordík, Peter Jurkovič, Roman Žitňanský a Marcel Dzurilla, ktorí vám porozprávajú o svojich začiatkoch. Tie spoločne zdielali ako na škole, tak aj neskôr v praxi, v ateliéry RAUM, po ktorom sa vydali spoločnými aj vlastnými cestami, na ktorých sa stali laureátmi cien ako CE ZA AR, ARCH, a získali viacero slovenských aj medzinárodných nominácií.

PROGRAM: SINGULARCH 2019
25.09.2019 / Fakulta architektúry STU, Námestie slobody 9, Bratislava
 
18:00 / RAUM (Bratislava, SK) / Lukáš Kordík, Peter Jurkovič, Marcel Dzurilla a Roman Žitňanský
Miestnosť č. 117 / Diskusia v slovenskom jazyku.
20:00 / ORA (Znojmo, CZ) / Barbora Hora a Ján Hora
Aula Emila Belluša / Prednáška v českom jazyku.