Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Školné a poplatky za štúdium sú určené smernicou dekana 1/2008 , jej pdf verzia je tu...