Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V stredu 18. januára 2017 predpoludním sa v sídle Stavebnej fakulty STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné udeľovanie cien 11. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia BAKALÁR 2016 (Cena) za najlepšiu bakalársku prácu roku 2016.

Toto podujatie bolo vyvrcholením už 11. ročníka tejto Ceny, ktorá sa každoročne udeľuje víťazným autorom záverečných bakalárskych prác z technických univerzít na Slovensku. Jej predmetom sú záverečné práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch Architektúra a urbanizmus, Pozemné stavby, Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Vodné stavby a vodné hospodárstvo. Hlavným zmyslom udeľovania Ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl so zámerom neustále skvalitňovať komplexný tvorivý proces v oblasti projektovania.

Odovzdávania cien sa osobne zúčastnili prezident  Združenia ABF Slovakia prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.,  prodekan Fakulty architektúry STU v Bratislave Doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc., prodekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave doc. Ing. Peter Makýš, PhD., prodekanka Stavebnej fakulty ŽU v Žiline Ing. Janka Šestáková, PhD., prodekan Stavebnej fakulty STU v Bratislave a predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., riaditeľ Ústavu inžinierskeho staviteľstva Stavebnej fakulty TU v Košiciach doc. Ing. Ján Mandula, PhD., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, poradca predstavenstva pre vzťahy s verejnosťou  Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. a viceprezident Združenia ABF Slovakia a zároveň zástupca hlavného sponzora Ceny Ing. Miloš Blanárik a ďalší vzácni hostia – zástupcovia spoluzriaďovateľov Ceny, predsedovia odbornej poroty ako aj zástupcovia akademickej obce.

Finančne a vecnými darmi boli cenení autori troch najlepších prác v každej zo štyroch sekcii, ktorí osobne uviedli krátke prezentácie svojich prác. Po skončení slávnostného programu vo výstavných priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave bola otvorená výstava všetkých do súťaže prihlásených bakalárskych prác, ktorá potrvá do 30. januára 2017.

Do celoštátnej súťaže Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia BAKALÁR 2016 bolo celkovo prihlásených 31 bakalárskych prác z piatich (5) vysokých škôl: Stavebná fakulta TU v Košiciach (6 prác), Fakulta umení TU v Košiciach (3 práce), Stavebná fakulta ŽU v Žiline (4 práce), Fakulta architektúry STU v Bratislave (8 prác) a Stavebná fakulta STU v Bratislave (10 prác).        

Trojčlenné odborné poroty v štyroch sekciách hodnotili takto rozložené práce:

  • v sekcii I. – Architektúra a urbanizmus: 11 prác zo štyroch fakúlt (Fakulta architektúry STU v Bratislave, Fakulta umení TU v Košiciach, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stavebná fakulta TU v Košiciach),
  • v sekcii II. – Pozemné stavby: 9 prác zo štyroch fakúlt (Fakulta architektúry STU v Bratislave, Stavebná fakulta ŽU v Žiline, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stavebná fakulta TU v Košiciach),
  • v sekcii III. – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby: 7 prác zo štyroch fakúlt (Fakulta architektúry STU v Bratislave, Stavebná fakulta ŽU v Žiline, Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stavebná fakulta TU v Košiciach),
  • v sekcii IV. – Vodné stavby a vodné hospodárstvo: 4 práce z dvoch fakúlt (Stavebná fakulta STU v Bratislave, Stavebná fakulta TU v Košiciach).