Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Fakulta architektúry STU vás s veľkou radosťou pozýva na prednášku architekta Norberta Schmidta. Prineste si bystrú myseľ, zvedavé otázky a pokoru.

Kedy: 25. 4.2019, 16:00 hod.
Kde: FA STU, miestnosť 06

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt je architektom z AP ateliéru Josefa Pleskota a niet nikoho kvalifikovanejšieho na diskusiu o sakrálnej architektúre.

Témou jeho prednášky bude Rudolf Schwarz – architekt jiné moderny aneb 7plánů sakrální architektury.

ARCHITEKT RUDOLF SCHWARZ (1897-1961)

Architekt Rudolf Schwarz je někdy nazýván architektem jiné moderny. Ačkoli vycházel z myšlenek Nového stavění (studoval v Berlíně u Hanse Poelziga), byl blízký ideám Bauhausu, ve svém díle se vydal zcela osobitým směrem. Proslavil se nakonec jako urbanista (nakreslil plán poválečná rekonstrukce Kolína nad Rýnem) a především jako stavitel kostelů (postavil a přeměnil jich víc jak třicet). Mnozí se dokonce domnívají, že Schwarzův kostel Božího Těla v Cáchách z roku 1930 je nejradikálnější sakrální stavbou 20. století. Celý život se také vyjadřoval i slovem, napsal několik knih, mnoho odborných textů a několik ostrých polemik. Jeho dodnes vydávaný opus O stavbě kostelavedla Miese van der Rohe k následujícím větám: „Rudolf Schwarz, velký německý stavitel kostelů, je jedním z nejhlubších myslitelů naší doby. Tuto knihu jsem četl stále znovu a znovu a znám její sílu projasňování. Věřím, že by ji neměli číst jen lidé, které zajímá stavba kostelů, ale každý, kdo se vážně zajímá o architekturu. A dokonce: to není jen velká kniha o architektuře, je to vskutku jedna z velkých knih vůbec – jedna z těch knih, které mají sílu proměnit naše myšlení.“

Ing. arch. Mgr. Norbert Schmidt vystudoval Fakultu architektury na ČVUT v Praze a Katolickou teologickou fakultu Univerzity Karlovy. Je vedoucím Centra teologie a umění při Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a redaktorem odborného časopisu Salve– revue pro teologii, duchovní život a kulturu. V současné době pracuje v AP atelieru Josefa Pleskota, kde se podílel např. na obnově pražského dominikánského kláštera u sv. Jiljí, rekonstrukci kostela Sv. Rodiny v Českých Budějovicích, návrhu Nového oltáře pro kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech a rodinných domech v Litomyšli a Svitavách. Norbert Schmidt také navrhl ostatkovou schránu a úpravu místa posledního odpočinku P. Josefa Toufara v Číhošti. V roce 2016 vydal knihu Přímluva za současnost, Umění v sakrálním prostoru.